Isaberg Golfklubb » GolfX
Isaberg Golfklubb
Nissafors Bruk 335 72 Hestra
Antal hål: 36
Greenfee: fr. 525kr
Golfhäftet
Restaurang
Kiosk
Driving Range
Golfshop
Golfbilar
Boende
*Greenfeepriset kan variera beroende av tid på säsongen

Isaberg Golfklubb

Med sin slogan Sveriges bästa golfklubb enligt Golfhäftets gäster får man snabbt höga förväntningar på Isaberg Golfklubb. Golfbanan erbjuder två 18-hålsbanor i typisk småländsk natur.

Något som är speciellt för Isaberg Golfklubb är att klubbhuset, och en av de två banorna, ligger i Gislaveds kommun, medan den andra banan, samt maskinhallen, finns i Gnosjö kommun. Anläggningen har ett klubbhus med restaurang och omklädningsrum, samt även drivingrange, övningsområde, puttinggreener, uthyrning av golfbilar samt golfshop.

Layouten på banorna kan beskrivas som park- och skogsbanor med skogs- och vattenmiljö. Den Västra banan har par 72 och klassas som parkbana. Den Östra banan har även den par 72, men kategoriseras som skogsbana. Gemensamt för banorna är att de på sina håll är kuperade och inbjuder till varierande och utmanande golf för alla spelare. Utöver de båda 18-hålsbanorna finns en korthålsbana som har 6 hål.

Isaberg Golfklubb har en rik historia

Berättelsen om Isaberg GK börjar egentligen inte 1968 då klubben bildas, utan långt tidigare än så. Platsen har anor som sträcker sig så långt tillbaka som till 1700-talet, nämligen år 1725, då hovrättsrådet och sedermera landshövdingen Nikolaus Silferskiöld ledde arbetet med att anlägga ett järnbruk där vi idag hittar golfbanan.

I trakterna kring Gislaved fanns gott om naturresurser där sjöarna bidrog med rikligt med malm. Tillsammans med brukspatron Johan Camitz upprättade Silferskiöld dammar, vattenhjul, smedjor, verkstäder och kollador på orten.

Historien hade sin gång fram till 1797, då Nissafors Fideikommiss instiftades och marken togs vidare i arv. Nästan ett och ett halvt sekel senare, år 1938, upplöstes Nissafors Fideikommiss och huvudgården, det som idag är klubbhus för Isaberg Golfklubb, köptes av Svenska Gummifabriks Aktiebolaget.

Tankarna om att anlägga en golfbana grodde och 30 år senare bildades Isaberg Golfklubb. Klubben arrenderade byggnader och marken till bra villkor och den första april 1984 fick man köpa loss hela fastigheten.

Viktiga årtal i Isaberg GK:s historia

1968 Isaberg Golfklubb bildas

1970 Banan öppnas med 9 hål (de som idag är västra hål 1-4, 9, 17 och 18)

1975 18-hålsbana anses spelfärdig (östra 10-18)

1984 Marken på hundra hektar, inklusive byggnader, förvärvas

1989 Nytt markköp sker (35 hektar) och banan börjar byggas ut

1989 Det nya klubbhuset invigs

1990 Ytterligare 9 hål tas i bruk (västra 5-8, samt 10-16)

1990 Ännu ett markköp på 35 hektar sker och fortsatt utbyggnad av anläggningen påbörjas.

1992 De sista 9 hålen invigs och adderas till banan (östra 1-9)

1993 Året då bansträckningen etableras med Västra banan, på Nissans västra sida i Gislaveds kommun, och Östra banan, öster om Nissan i Gnosjö kommun.

Isaberg Golfklubb har en tydlig miljöpolicy

Isaberg Golfklubb har vårdat sitt historiska arv väl och inte mindre än fyra byggnader finns kvar sedan 1850-talet. Idag är de klassade som särskilt kulturhistoriskt intressanta och används som golfshop och tävlingsexpedition. Dessutom finns två bostadshus vid infarten till golfbanan, Rättargården och Smedsgården, som hyrs ut.

När det kommer till natur och miljö anses Isaberg GK vara en klubb i framkant. Man har en gedigen miljöpolicy som uppdateras varje år, där fyra punkter ses som centrala:

  • Hushållning med naturresurser ock kretsloppstänkande ska utgöra grunden för verksamheten
  • Förbrukningen av ändliga resurser och användningen av naturstörande ämnen skall minskas så långt som möjligt och återanvändning stimuleras
  • Bidra målmedvetet till miljöförbättringar inom alla delar av klubbens verksamhet .
  • Miljöarbetet på klubben ska ständigt vara aktivt

Klubben har bland annat en långtidsplan för banans utveckling, med fokus på förbättringar som ser till både miljön och tar tillvara estetiska värden som området har. Noterbart är även att bevattningsvattnet tas från Nissan där klubben har en egen vattendom.

Avslutningsvis vill vi på GolfX varmt rekommendera ett besök hos Isaberg Golfklubb. Klubben har drygt 10 000 gästspelare varje år och både banan och service är allt som oftast i absoluta toppskick.

FÅ GOLFERBJUDANDEN DIREKT I INKORGEN - ANMÄL HÄR:

    Fler golfklubbar i distriktet